19 Şubat 2012 Pazar

Yahudi ' nin Milliyetçilik OyunuMutlaka ama mutlaka okuyun...
"Biz dünya halklarını milliyetçilik damarlarından yakalarız. Bu damarları öyle pompalarız ki neticede bu duygular dini inançların üzerine taşarlar, daha sonra vatan, millet, bayrak gibi kelimelerle onları topluca savaşlara sürükleriz." (YAHUDİ PROTOKOLLERİNDEN)

Bu protokolde Yahudi’nin, milletlerin milliyetçilik duygularından nasıl istifade ettiğini görüyoruz. Bu duygulan Almanya'da Hitler en iyi şekilde istismar etmiş, ve bir hiç uğruna Almanya'yı mahvetmiştir. Bizde de milliyetçiliği körükleyen kişiler vardır. Hatta bunlardan öyleleri vardır ki söylediği sözün nerelere vardığını düşünmeden ben önce Türk'üm, son­ra Müslüman’ım derler. Oysa yüce Peygamberimiz (s.a.v) Milliyetçilik davası güderken ölenler, bizden değildir buyurmaktadır.

Allah (C.C.) bu milletin evladını Yahudi’nin milliyetçilik oyunundan korusun, ve bütün Müslümanları bu tuzağa düşmekten muhafaza etsin. Yahudi’nin milletlere benimsetmeye çalıştığı asrî milliyetçilikte dinden, maziden bahsedilemeyeceği ileri sürülmektedir. Milliyetçilikten dini attık, tarihse mazidir, mazide (meşum) uğursuzdur, böyle bir mazi "asri şuuru millinin” sıhhatini bozar, o halde elimizde dinsiz mazisiz, tarihsiz, ananesiz, hudutsuz Yahudi’nin tabiriyle hür bir milliyetçilik! kalıyor yeni nesillere intikal ettirilmemeye süratle unutturulup yok edilmeye mahkum, ismi var cismi yok fakat ismine bile tahammül edilemeyen bir milliyetçilik. İste bu milliyetçilik tarihi, dini, ananevi gerçekliğini yitirmiş milliyetçiliktir. Bu milliyetçilik Yahudi’nin istediği İDEAL milliyetçiliktir! Ne enteresandır ki Yahudi için yukarıdaki zorunluluklar yoktur. 0 hem koyu TEVRAT şeriatçısı, hem ananeci, hem ırkçı, hem inkılapçı, hem de laiktir. Onun koyu dindar olması milliyetçiliğine zarar vermez. Fakat bizler şeriatçı olursak milliyetçi olamayız, milliyetçi olursak şeriatçı olamayız, acaba bu zorunluluk Yahudi için neden yoktur da bizim için mevcuttur. Çünkü Yahudi yıllardır bizim toplumumuza şeriatçılıkla milliyetçilik bağdaşmaz diye telkin etmektedir.

| OYSA MÜSLÜMAN OLMAK ŞUDUR!

Müslüman; Kur'anına Bağlı iyi bir şeriatçı Vatanı için gözünü Kırpmadan ölen iyi bir vatanperver Milletini seven iyi bir Milliyetçi ve Bunlarla Beraber Dünya'daki Bütün Din kardeşlerini seven hakiki bir Ümmetçidir.

Müslüman; Hiçbir zaman Yahudi’nin Türk milletinin içine soktuğu "Ne Arap’ın yüzü ne Şam’ın şekeri" veya Laik Kemalistlerin dediği gibi "Kabe arabın olsun Anıtkabir bize yeter" gibi sözler sarf etmez. O bu sözler sebebiyle İslam Dünyasının Parçalanıp bu hale Geldiğini (Bosna, Filistin,Türkistan, Çeçenistan...) ne Denli ızdıraplar çektiğini Düşünür.

Müslüman; Lavrenslerin Orta Doğuyu İslam İmparatorluğu olan Osmanlı'dan koparmak, Müslümanları Arap, Türk, Acem diye bölüp parçalamak, şimdi de Doğuyu Kürt devleti Adı Altında parçalayıp Ermeni Devleti kurdurmaya çalıştıklarını iyi bilir. Dün Türk'ü Arap’a, Arap’ı Acem'e Kötüleyenler kimse Bugün de Müslüman Kürt ile Müslüman Türk'ü bir birine Düşman edip Boğazlatmaya çalışanlar aynı Yahudi ve Yahudi’ye hizmet Eden Laik dönmelerdir (Yani Laik Gözüken Yahudi Dönmeleri ).

Yüce Peygamberimiz (s.a.v) Dünyanın bir ucunda bir Müslüman’ın ayağına Diken Batsa diğer ucundaki Müslüman bu Acıyı Duymalıdır Buyurmuştur. Dikkat edilirse Burada Türk, Arap, Acem Vs.. Duymalıdır Buyurmamıştır. Hangi milletten olursa olsun Müslüman duymalıdır buyurmuştur. Bu durum ümmet olmanın Getirdiği inceliktir. Ve ümmet Şuurunun en uç Noktasıdır. Hangi milletten olursa olsun Müslümanları kardeş yapan ortak kelimeleri vardır ki bu da

"LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH"dır.


Ne yazık ki Laik T.C.in başındaki Laik Yahudi uşaklarıyla Yahudi basın bizi yıllardır Yahudi’ye dost, Müslüman milletlere düşman etmişlerdir. Onların söyledikleri ve yazdıkları pis Araplar, gerici Acemler, kıro Kürtler bu saydıklarımızla bağlarımızı koparmamızı fakat lanetli İsrail’i tanımamızı, Yahudi vatandaşlarımızı üzmememizi, İsrail’e hemen su vermemizi, İsrail’le savunma paktı! kurmamızı, fakat Irak'ta mamasızlıktan ölen Ahmet'lere, Mehmet'lere mama satmamamızı, Bosna'ya yardım etmemeyi, İsrail’in taşlarla kemiklerini kırmaya çalıştığı Filistinlileri terörist ilan etmemizi ve daha neleri neleri bize öğütlerler. Müslüman Türk milleti başındaki bu Yahudi uşaklarından kurtulmayı ne zaman düşünecek ve ne zaman tekrar bütün dünyadaki Müslümanları birleştirip mazideki şanlı İslam imparatorluğunu kuracaktır. Bugün dünyadaki ezilen Müslümanlar kendisinden medet beklemektedir...

0 yorum. Yorum Yap: